Vanwege concrete hulp voor dit opstellen en indienen over bezwaar, kunt u dan ook samenkomen met Rechtsgevoel. Inburgeringsplichtigen met ons minimuminkomen mogen een tegemoetkoming krijgen in de onkosten over de medische ontheffing. Het geldt voor klanten die een bijstandsuitkering beschikken over, ons uitkering met dit UWV met toeslag in overeen… Read More